Frivillig

Takket være våre fantastiske frivillige klarer vi år etter år å lage verdens fineste festival! Som frivillig får du en unik mulighet til å oppleve innsiden av festivalen og ofte mer spennende opplevelser enn vanlig publikum får. Riddu Riđđu brenner for å ta godt vare på de som jobber for festivalen. 

Les mer om det å være frivillig i menyene over. 

NB! Sommerens festival kan bli påvirket av Covid-19. Vi jobber fortløpende med å utvikle tydelige og konkrete retningslinjer for å ivareta smittevern på best mulig måte. Vi gjør søkere oppmerksomme på at utvelgelsesprosessen kan bli påvirket av festivalens retningslinjer for smittevern. 

Til skjema for registrering

ADRESSE

Riddu Riđđu Festivála, Senter for nordlige folk, 9144 Samuelsberg, Norge

TELEFON: 

+ 47 971 39493

E-post:

riddu@riddu.no

Bookingforespørsler: *Alle program-/booking-henvendelser til Riddu Riđđu 2021 bør inneholde LIVE-videoer og informasjon om et evt. urfolksperspektiv. 

booking@riddu.no

 

Designet og utviklet av: Ramsalt