Markedsplassen Riddu 2021

Vi har nå åpnet for at utstillere kan søke om standplass på markedet under årets Riddu Riđđu festival. Riddu Riđđu ønsker en tydelig urfolksprofil på sitt marked, og er ikke interesserte i utstillere med masseproduserte varer.

Nytt fra tidligere år er at det ikke lenger vil være anledning til å parkere campingvogn/bobil inne på markedsområdet, men at det kun vil være anledning til kortere stopp i forbindelse med opp/nedrigg av markedsbod.

Vi åpner for søknader med forbehold om at det kan komme endringer med hensyn til smittevern.

Til søknadsskjema