Nye ansatte i Riddu Riđđu

Riddu Riđđu har ansatt Stian Pedersen og Ingrid Brandvik som henholdsvis produsent og kommunikasjons-/festivalkoordinator. De er begge i full gang med planlegging av neste års festival sammen med resten av kontoret.

Stian Pedersen er utdannet prosjektleder innen kunst- og kreativ næring, og har vært tilknyttet festivalen i ulike profesjonelle roller siden 2013. Han blir prosjektleder for alle arrangementer i Riddu Riđđu, med ansvar for booking av utøvere og utvikling av kunstnerisk program, sammen med festivalsjefen.

«Jeg anser meg som veldig privilegert som får lov til å jobbe med Riddu Riđđu. Det å være med på å skape en viktig møteplass for både samisk – og urfolkskultur er veldig spennende og givende. Jeg er klar for nye utfordringer og er klar for å ta rollen som produsent i en av verdens viktigste festivaler!» - sier Pedersen.

Brandvik har tidligere jobbet som kommunikasjonskonsulent for menneskerettighetsorganisasjonen PEN International i London. Hun vil få ansvar for å utarbeide festivalens kommunikasjonsplan, samt driften av kontoret sammen med daglig leder.

«Jeg er stolt og takknemlig over muligheten til å jobbe sammen med det engasjerte teamet på Riddu Riđđu! I tillegg til å ha et imponerende bredt kunstnerisk program, er de en ledende aktør i arbeidet med å fremme urfolks kultur og rettigheter. Jeg gleder meg til å brette opp ermene.» - sier Brandvik.

Bente O. Skogvang, styreleder i Riddu Riđđu Festivála AS, er godt fornøyd med ansettelsen: “Både Stian og Ingrid er faglig sterke og godt motiverte for å jobbe i Riddu Riđđu. De utfyller teamet på en god måte og jeg vet de vil bringe nye tanker inn i festivalen. I tillegg utfyller de hverandre, der Stian har et stort nettverk regionalt, god kjennskap til Riddu Riđđu og ungdommene i regionen. Mens Ingrid har høy faglig kompetanse og et nasjonalt og internasjonalt nettverk innen fagfeltet. Masteroppgaven hennes omhandlet hatefulle ytringer på nett mot samer og andre minoritetsgrupper. I denne fulgte hun blant annet den historiske rettssaken fra 2019, hvor utfallet i en sak om samehets for første gang endte med domfellelse."