Nytt styre i Riddu Riđđu Festivála AS

27. juni 2020 ble det avholdt generalforsamling i Riddu Riđđu Festivála. Som en del av generalforsamlingen ble det oppnevnt nye styremedlemmer.

Festivalens styre består nå av

Styreleder Bente Ovedie Skogvang (ikke på valg i 2020), samt styremedlemmer Sajje Solbakk (ikke på valg i 2020), Magnus Tornensis (gjenvalgt), Per Ivan Vatne (gjenvalgt), Kristin Eriksen Bjørn (foreslått av Troms og Finnmark fylkeskommune), Jakop Janssønn Hauan (foreslått av Sametinget) og Jens Kristian Nilsen (foreslått av Gáivuona suohkan).