Riddu Riđđu: Open Call

Riddu Riđđu inviterer samiske kunstnere til å søke om støtte til kunstneriske prosjekter.
Samiske kunstnere, uavhengig av hvor de bor, kan søke med eksisterende eller nye prosjekter. Du kan søke uavhengig av sjanger eller med sjangerkryssende prosjekter (legg merke til at ferdige kortfilmer har et eget call). Riddu Riđđu ser etter nyskapende prosjekter som har urfolks fortellinger i sentrum, som samarbeider med andre samiske eller urfolksutøvere, og som involverer urfolksspråk. Riddu Riđđu betaler honorar og kan betale produkssjonsstøtte for nyproduksjoner som har premiere på Riddu Riđđu.

Søknaden bør inneholde:

  • en kortfattet prosjektbeskrivelse på maks 1 A4-sider med oversikt over involverte kunstnere/artister
  • budsjett/oversikt over utgifter
  • bilder eller skisser, maks 10 bilder
  • eventuelt link til video (husk å sende passord til videoen)
  • søknader sendes til booking@riddu.no med Riddu open call i emnefeltet

Søknadsfrist: mandag 4.januar 2021

Urfilm shorts

Riddu Riđđu inviterer samiske filmskapere og urfolksfilmskapere til å sende filmer til festivalens kortfilmprogram.
Filmer i alle sjangre kan sendes inn, men skal ikke være lengre enn 30 minutter.
Riddu Riđđu ser etter filmer hvor urfolk selv forteller sine egne historier, og er interessert i filmer med urfolk både foran og bak kamera. Gjerne filmer på urfolksspråk. Filmen må være tekstet på engelsk (filmer uten teksting kan sendes inn, men må være tekstet før visning på festivalen). Riddu Riđđu betaler visningsvederlag for filmene som blir plukket ut til filmprogrammet.

Søknaden bør inneholde:

  • en kort tekst om filmen og eventuelt om de involverte (maks 1/2 A4-side)
  • link og passord til film
  • send søknaden til booking@riddu.no og skriv Urfilm Shorts i emnefeltet

Søknadsfrist: 7.april 2021