Dieđit eaktodáhtolažžan

Rámálmas eaktodáhtolaččaideamet vehkiin nákcet jahkásaččat lágidit máilmmi buoremus festivála!

Eaktodáhtolažžan oaččut áibbas erenoamáš vejolašvuođa vásihit festivála siskil ja dávjá oaččut gelddoleappot vásáhusaid go álbmot muđui. Riddu Riđđu dáhttu áittardit eaktodáhtolaččaidis nu bures go sáhttá. Jus háliidat bargat eaktodáhtolažžan 2019 Riddu Riđđu festiválas, de lohkal vuos válddahusa das makkár bargguin sáhtát válljet ja makkár gáibádusat ja ovddut barggu čuvvot. 

FUOM! Covid-19 sáhttá váikkuhit geasi festiválii. Mii bargat jotkkolaččat ovdánahttit čielga ja konkrehtalaš njuolggadusaid gozihit njoammunsuodjalusa nu bures go sáhttit. Mii fuomášuhttit ohcciid ahte festivála njoammunsuodjalusnjuolggadusat sáhttet váikkuhit válljenprosessii.

Mana dieđihanskovvái