Idjadeapmi

Festivála dáhpáhusat leat eanas olgoáimmus, váldde fal bivuid buotlágan dálkkiid ovdii! Eai gávdno hoteallat lahkosis. Don fertet ijastit teltácampas. Dán jagi bivdit du várret campabileahta festiválacampi dahje bearašcampi seammas go oasttat festiválabileahta. Campabileahta várret lea oassin festiválabileahtat, das ii leat liigemáksu.

TELTÁCAMPAT:

 Mis leat guokte iešguđetlágán campa; festiválacampa (18 jagi ahkemearri) ja bearašcampa. Bearašcampa lea oaivvilduvvon sidjiide geat háliidit nohkastit ráfálaš báikkis. Muhto jus don liikot feasttaide ja suohttasiidda de heive festiválacampa dutnje.

  • Váldde mielde telttá.
  • Goappašiid campas lea čáhci ja hivssegat.
  • Min campain lea nuvttá orrut. Ii dárbbat diŋgot ovddalgihtii.
  • Bearašcampas galgá leat jaskat diibmu 23:00. Váldde vuhtii mánáid ja nuoraid geat orrot bearašcampas, doppe ii leat lohpi festet!
  • Festiválabáikái ja festiválacampii ii leat lohpi váldit elliid/viessoelliid. Bearašcampas gal ožžot viessoeallit. Mii ávžžuhit váldit vuhtii eará gussiid bearašcampas, ja mii vuordit ahte elliin lea buorre dilli vaikko don leat festiválas!
  • Váldde vuhtii iežat campránnjáid ja olles Olmmáivákki: II leat lohpi geavahit aggregáhtaid/ stuora musihkkarusttegiid festiválacampas! Jus rihkut dán njuolggadusa, de soaittát gevrejuvvot guođđit festiválabáikki.  

 

VIESSOBIILLAT JA CAMPINGVOVNNAT:

  • Daid galgá guođđit bearašcampii.
  • Ii gávdno el-rávdnji.
  • Løkvollstranda camping (tel 46781933) fállá viessobiila-saji gos lea el-rávdnji ja sierra service-visti.

 

IDJADANSAJIT SISTE: