Nyheter

Riddu Riđđu Festivála álggaha ávvujagi kick-offain Romssas bearjadaga miessemánu 7. b. Dii. 17 rájes sáhttet áŋgiris guossit máisttašit dán jagáš prográmma ja festiválafálu. Seammás almmuha festivála máŋga artistta mat leat festiválaprográmmas.

Lávvardaga cuoŋománu 24. b. dollojuvvui Riddu Riđđu Festivála AS generálačoahkkin. Dalle válljejuvvui Bente Ovedie Skogvang Riddu Riđđu Festivála AS ođđasit stivrrajođiheaddjin áigodahkii 2021 –  2023. Dasa lassin válljejuvvui Maria Løkvoll ođđa stivralahttun.

Leago du mielas menddo guhkká dán jagáš Riddu Riđđui?
Ale heađásmuva! Riddu Riđđu bovde festiválavorsi vai vuordináigi ii šattašii nu guhkki. Mii ávvudat ahte festivála deavdá 30 jagi, ja fállat dutnje oasáža prográmmas man sáhtát vásihit muhtin hearvás festiválajándoriin Gáivuonas.

Dál sáhttet vuovdit ohcat vuovdinsaji dán jagáš Riddu Riđđu festivál

26. 02.2021

2016:s álggahuvvui Riddu Sessions talentaprográmman ja joatkagin Nuo

Felgen Orkester, geat áiddo leat luoitán ođđa skearru, bohtet Riddu

Jagi nuorra dáiddárat 2021 leaba nuorra dánsejeaddjit Biret Haarla j

2021: Biret Haarla ja Gáddjá Haarla, dánsujeaddjit, Dálvadas, Suopma

Jagis 2019 nammaduvvui Emil Kárlsen Jagi nuorra artistan Riddu Riđđu Festiválas ja beasai dan maŋŋil leat fárus Riddu Sessionsiin, festivála iežas prográmmas nuorra sámi dáiddáriidda.

Ovdal juovllaid almmuhii Riddu Riđđu festivála guokte duppal artista

Ailu Valle ja Amoc gávnnadeaba fas ovttas Trio Boogiemen live-joavkk

Riddu Riđđu lea ožžon 1 mill jahkái golbma jagi Norgga ráđđehusa davviguovlludieđáhusa bokte. Dát ruhta lea oaivvilduvvon riikkaidgaskasaš delegataprográmmi.

Bileahttavuovdin boahtte jagi Riddu Riđđu festiválii lea rahppon, ja vuosttaš 100 festiválapássa vuovdit hálbbiduvvon haddái. Go festivála lágiduvvo ávvojagis 2021,  de leat gehččiid jiellahat, namalassii ISÁK gergosat doallat riemuid lávddi nalde.

Riddu Riđđu bovde sámi dáiddáriid ohcat doarjaga dáiddalaš prošeavtt

Riddu Riđđu lea virgádan Stia