Betingelser og søknadssskjema

Ved å levere søknadsskjemaet godkjenner du et frivillig arbeidsforhold med Riddu Riđđu Festivála med det ansvar og rettigheter det medfører. Avtalen gjelder under gjennomføring av Riddu Riđđu Festivála 2022, 13.-17. juli 2022.

Ved å sende inn søknaden aksepterer jeg følgende betingelser:

  • Jeg må jobbe minimum 16 timer. 
  • Jeg møter på jobb presis og i edru tilstand.
  • Jeg skal benytte verneutstyr der det er påkrevd.
  • Jeg forplikter meg til å gi beskjed til frivilligkoordinator om jeg er forhindret fra å møte grunnet sykdom eller lignende.

Vi har nulltoleranse mot en hver form for rasisme/trakassering. Vi skal til en hver tid fremme likestilling og mangfold. Ingen skal oppleve seg diskriminert på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, religion, kultur eller hudfarge på Riddu Riđđu.

Brudd på disse forpliktelsene sees som avtalebrudd og kan medføre inndragning av festivalarmbåndet, og/eller at du blir fakturert for festivalarmbåndet helt eller delvis.

Riddu Riđđu Festivála skal med dette forplikte seg til å:

  • Sørge for at du som frivillig har gode arbeidsforhold.
  • At du har ulykkesforsikring.
  • Gi deg gratis festivalarmbånd som gir deg adgang til festivalområdet under hele festivalen
  • Gi deg 1 stk Riddu Riđđu frivillig t-skjorte.
  • Gi deg mat og drikke når du er på vakt. 

ADRESSE

Riddu Riđđu Festivála
Senter for nordlige folk
9144 Samuelsberg
Norge

TELEFON: 

+ 47 971 39493

E-post:

riddu@riddu.no

Bookingforespørsler:
*
Alle program-/booking-henvendelser til Riddu Riđđu 2022 bør inneholde LIVE-videoer og informasjon om et evt. urfolksperspektiv. 

booking@riddu.no

 

Designet og utviklet av: Ramsalt