Mánáidfestivála

Barn / ungdom

Fuomáš ahte oassálastin Mánáidfestiválii gáibida ahte DIEĐIGAT DASADás lea dieđihanskovvi. Dasa leat 120 saji ja láve dievvat. 

Dán jagi mánáidfestiválas lea stoahkan ja festivála fáddán. Teáhter Álo ja Riddu Bargi leat ofelažžan go mánát láidestuvvojit mearrasámi geassefestiválii, gos besset vásihit gelddolaš muitalusaid, stoahkat sámi ja inuihta stohkosiid, ja oahpásnuvvat eará mánáiguin sámegillii. Mánát gaskal 3 ja 10 jagi besset geahččalit ollu iešguđetlágán doaimmaid, main sihke váhnemat ja mánát besset oahppat sámegielat sániid ja sámi stohkosiid.  Logi gitta 13-jahkásaččaid joavku oažžu maiddái sierra minifestivála mas idjadit Riddu-guolbanis, gos ovttas ráhkadit buktaga maid buohkat besset oaidnit go válbmana! Riddu Riđđu vuoruha sámegiela ja deattuha sakka guovttegielatvuođa festivála čađaheamis. Go dieđihat, de lea buorre jus muitalat makkár giela du mánná ságasta, vai sáhttit joavkkuid dahkat dan vuođul.  

Dán golmma beaivvis lea prográmma sullii seamma, smávva variašuvnnaiguin. Prográmma bistá diibmu 10.00-15.30. Dii. 12.30-13.15 lea beaiveborran, ja dii. 13.15-13.45 lea bearaščájálmas. Vaikko mánná ii leat fárus buot golbma beaivvi, de goitge beassá searvat buot doaimmaide. Buot mánát ožžot beaivebiepmu ja oanehissoajatbáiddi.

Dán jagi doaimmat: 

Mearrasámi stohkosat, skálžžuiguin stoahkat, duddjot mearrarávgga, ođđabeaigállat, gággása ráhkadit, lávostallan, rumbodánsun, máskadánsun, goikeguolledearpan, riidet heasttaiguin, ráhkadit hálgguid, muitalusat.

del

De neste hendelsene

11:00
Riddu Siida
Forestilling
12:30
Kultursalen
12:00
Riddu Siida
12:00
Nisga'a Longhouse
Konsert, Barn / ungdom, Forestilling
13:15
Lillescenen
14:00
Nisga'a Longhouse
15:00
Nisga'a Longhouse
17:00
Lillescenen
Forestilling
18:00
Kultursalen
19:00
Hovedscene
20:30
Hovedscene
22:00
Hovedscene