Riddu Siida - Cloned

Riddu siida

Velkommen til Riddu Siida! 

Riddu Siida, som på norsk betyr «Riddu hjem», er et pulserende mingle- og aktivitetsområde under festivalen hvor urfolkskunstnere og tradisjonsbærere fra ulike deler av verden samles og deler kunnskap og kunstneriske uttrykk med publikum. Det er en Siida med flere tradisjonelle urfolksboliger fra nordlige urfolkskulturer. Urfolksvertskapet på Riddu Siida vil gi deg innblikk i et bredt kulturelt mangfold gjennom kurs, fortellinger, mat, joik, film, språk og ulikt håndverk.

Riddu Siida åpner kl 12:00 hver dag med aktiviteter frem til kl. 18.00.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

17:00
Kultursalen
Konsert
19:00
Hovedscene
Konsert, Årets nordlige folk
21:00
Hovedscene
Konsert
22:30
Hovedscene
23:59
Hovedscene
23:59
Báldalávvuene