Header programarkiv
Prográmma

Ságastallan dán jagi nuorra dáiddárin Emil Karlsen

Emil Karlsen lea válljejuvvon Riddu Riđđu nuorra dáiddárin jahkái 2019. Emil lea 21 jahkásaš mearrasápmelaš gii lea…

Les mer

UiT-seminára: Luossa: Deanučážádaga sámi árbevierut ja rádjarasttildeaddji hálddašeapmii

Nationála luossahálddašeami ja sámi luossabivdoárbevierut beaškkehit dávjá oktii. Áigeguovdilis ja hástaleaddji ášši…

Les mer

Dán jagáš buoremus masterčálus eamiálbmotfáttás

2018:s juohkiba UiT ja Sámi dutkamiid guovddáš vuosttaš geardde bálkkašumi dán jagáš buoremus masterčállosii…

Les mer

Seminára: álgoálbmotaktivisma

Standing Rock oaččui ollu fuomášumi go gižžu “Black Snake”, dahje čáhppes gearpmaš, vuostá álggii cuoŋománus 2016.…

Les mer

Nordlys-seminára: dáistaleapmi minerálain

Nussir ASA lea ožžon doaibmakonsešuvnna ja luoitinlobi veaikeruvkii mas lea mearradeponiija Riehpovuonas. Ruvkedoaimmas…

Les mer

Duohtavuođa- ja seanadan kommišuvdna

Duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna ásahuvvui Stuoradikkis jagis 2018 ja galgá guorahallat dáruiduhttinpolitihka ja…

Les mer

Eamiálbmotmusihkka: árbevierru ja kommersa

Gokko leat rájit eamiálbmogiid kulturdovddahemiid ođasmahttimis ja gii mearrida daid? Sáhttágo vaikko govt dahkat, nu…

Les mer

Konferánsa: Árktalaš jienat guhkes ovccinuppelogát jahkečuođi dáidagis ja girjjálašvuođas

Dát konferánsa guovdilastá garraseamos áigodaga euro-amerihkálaš imperialismmas mii lei Oarje-Árktisis áigodagas…

Les mer

Konferánsa: Árktalaš jienat guhkes ovccinuppelogát jahkečuođi dáidagis ja girjjálašvuođas

Dát konferánsa guovdilastá garraseamos áigodaga euro-amerihkálaš imperialismmas mii lei Oarje-Árktisis áigodagas…

Les mer

Konferánsa: Árktalaš jienat guhkes ovccinuppelogát jahkečuođi dáidagis ja girjjálašvuođas

Dát konferánsa guovdilastá garraseamos áigodaga euro-amerihkálaš imperialismmas mii lei Oarje-Árktisis áigodagas…

Les mer