Ráhkis dáiddárustibat - mii dárbbašat din! 

Gaskavahku golggotmánu 11. Beaivve lea guokte jagi dan rájes go alimusriekti celkkii ahte bieggaturbiinnat Fovsenis rihkkot min olmmošvuoigatvuođaid. Guokte jagi leat vássán, Norgga stáhta ii leat čuovvulan duomu ja bieggaturbiinnat ain čužžot Fovsen-Njaarke eatnamiin.  

Gaskavahku mii fas dáistalit Oslos! Dál lea vuot dárbu čájehit sámi vuoiŋŋa ja ahte mii eat vuollán. 

Akšuvnnat bistet máŋggaid beivviid ja beaivvit šaddet guhkit. Mii oaidnit dárbbu doalahit akšunisttaid vuoiŋŋa ja háliidit deavdit veiggiid/eahkediid iešguđetlágan doaluiguin. Doalut leat maid rahpasat eará berošteddjiide geat háliidit doarjut min. Mii leat ásahan sierra prográmmajoavkku mas leat Riddu Riđu, Márkomeanu ja Oslove Noereh ovddasteaddjit. Dál dárbbašat du veahki.  

Háliidat go doarjut Fovsen-ášši ja akšunisttaid du dáidagiin? Háliidat go juoiggastit? Doallat konsearttaža? Čájehit čájálmasa? Doallat kurssa?  

Niillas Holmberg, Sara Marielle Gaup Beaska ja Elle Máijá servet, searvva don ge!

Mis lea áigumuš lágidit dáiddalaš prográmma juohke maŋŋágaskabeaivve ja eahkeda maŋŋá go akšuvnnat nohket. Akšuvnnat álget gaskavahkku ja bistet nu guhkká go dárbu lea. Sáhtašit go leat oassin min prográmmas boahtte vahkus?  

Dieđit áinnas guđe áiggi dutnje heive.  

Mii atnit árvvus juohkelágan veahki! 

Váimmolaš dearvuođat 
Sajje Solbakk, prográmmajoavkkus