Riddu Riđđu almmuaha ođđa konseapta: Lávvosáhka - vai beassat vel lagabui

Geahčastat go Riddu Riđđu prográmma dán jagi, de várra fuopmát ođđa ášši: Lávvosáhka -nammasaš ságastallan-ráidu, mii lea ođđa jurdda dán jagi. Lávvosáhka-ságastallamat leat Bálddalávuin, ja daid ulbmil lea guođđit oarjemáilmmi ságastallanmálliid, ja máhccat fas eahpeformála ságastallamii. Lávdi biddjo eret, ja rádji gaskal gehččiid ja ságastalliid ii galgga leat seamma čielggas. Dáinna lágiin mii háliidat rahpat báikki spontána dovdduide ja jurdagiidda, mat sáhttet čuožžilit buohkain geat servet!  

-    Mun doaivvun ahte olbmot ožžot liige oadjebasvuođadovddu Bálddalávuin dán jagi, ja ahte mii dainna oadjebasvuođain duostat mannat guhkkelebbui losses ságastallamiidda, ja ovttas gávdnat čovdosiid daid stuorra ja bávččagahtti gažaldagaide mat min servodagas leat. Riddu Riđđu lea juo oadjebas báiki oaivillonohallamiidda Sámis, dan mii áigut suodjalit dál ođđa vugiiguin, lohká festivalhoavda Sajje Solbakk.

Dát ságastallamat leat dán jagi Lávvosáhka-ráiddus:

Bearjadaga suoidnemánu 14. Beaivvi
dii. 12.00 Lávvosáhka: Gullá go sámi osku dušše doložii? 
dii. 14.00 Lávvosáhka: 
dii. 16.00 Lávvosáhka: Njunuš nissonat
dii. 17.30 Lávvosáhka: In du dihte gal oro jaska