Indian agent

Konsearttat

Indian Agent lea musihkkaovttasbargu gaskal alaskalaš dáiddáriid ja musihkkariid Yéil Ya-Tseen (Nicholas Galanin), OCnotes (Otis Calvin III) ja Tyler Swan. Historjjálaččat lei «Indian agent» kolonijavuoimmi gohčostat, gii fasttes veahkaválddálašvuođain, duolbmamiin ja goddimiiguin dagahii ahte eamiálbmot gárttai sakka gillát. Artisttat háliidit gieđahallat dáid vássánáiggi bahás daguid ja ráhkadit «Indian agent» doahpagii ođđa oaivila. Sin sávaldat lea ahte musihkaineaset ja dáidagiinniset nagodit juohkit buori vuoiŋŋa, ráfi ja čuovgasa olmmošsohkii. 

share

Boahttevaš dáhpáhusat

Konsearttat
23:25
Lávdi