Stillingsutlysning: festivalsjef/ kunstnerisk leder

Åremålsstilling (4 år).

Kvalifikasjoner

Riddu Riđđu Festivála AS søker en ambisiøs leder av festivalens kunstneriske arbeid gjennom året, med en ukelang festival i midten av juli som årets høydepunkt. Festivalen drives i hovedsak på dugnad, og evne til å inspirere og skape engasjement og samarbeid er viktige egenskaper. Personen vi søker har høyere utdanning og erfaring fra ledelse. Det er en fordel med kjennskap til Riddu Riđđu. Relevant erfaring kan veie opp for formell utdanning.

Vår nye leder må ha god kjennskap til samisk kultur og urfolkskultur. Det er en fordel om du behersker samisk og/eller russisk. Du må kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, og trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Festivalsjefen er sidestilt med daglig leder for festivalen og begge rapporterer til styreleder, hver innenfor sitt felt. Stillingen har kontorsted i Manndalen.

Arbeidsoppgaver

Festivalsjefen har det kunstneriske ansvaret for helårsdriften av Riddu Riđđu Festivála A/S

herunder:

  •         ansvar for konsept og kunstnerisk planlegging
  •         lede arbeidet med program
  •         markedsføre og representere Riddu Riđđu i inn- og utland
  •         ha hovedansvar for å lede den frivillige staben
  •         lede gjennomføringen av alle arrangementer i regi av Riddu Riđđu i tett samarbeid med festivalensprodusent, festivalstaben og øvrig administrasjon
  •         følge opp strategier vedtatt av styret og bistå daglig leder med å drive fram prosesser i samarbeid med øvrig administrasjon, styret og festivalstaben
  •         ha hovedansvar for å følge opp samarbeidspartnere
  •         profilere Riddu Riđđu gjennom deltakelse på arrangementer og i samfunnsdebatten når det er nødvendig eller passende.
  •         ha hovedansvar for å holde kontakt med og utvikle selskapets kulturelle, politiske og organisatoriske nettverk i inn- og utland
  •         bistå daglig leder med søknader og dialog med samarbeidspartnere og sponsorer.

Riddu Riđđu Festivála er en dynamisk organisasjon, det må derfor regnes med at arbeidsoppgavene kan endres over tid

Personlige egenskaper

-       gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

-       god forståelse for kulturarbeid

-       selvstendig

-       strukturert

-       engasjert

-       god inspirator som liker å samarbeide og som får med seg andre

-       fleksibel

-       evne til å jobbe med mange parallelle oppgaver

Vi tilbyr:

•  Et trivelig arbeidsmiljø i en solid og veldrevet festival med fire faste ansatte

•  Varierte arbeidsoppgaver

•  Gode muligheter for personlig og faglig utvikling

•  Verden som arbeidssted

•  En berikende mulighet til å bidra i utvikling av sjøsamisk/samisk kultur, samt bidra i den kulturelle opplevelsen som det er å arrangere en internasjonal urfolksfestival.

Søknadsfrist: 31. januar 2022

Tiltredelse for opplæring fra 1.juni. Lønn etter avtale.

Kontaktperson: Daglig leder Frode Haugstvedt Henriksen, tlf. 904 76 513 eller festivalsjef Sandra Márjá West, tlf. 934 08 355

Søknad med cv og referanser sendes til riddu@riddu.no / Riddu Riđđu Festivála AS, Senter for nordlige folk, 9144 Samuelsberg.