Riddu Riđđu
båt

 

OM RIDDU RIĐĐU FESTIVÁLA:  

Riddu Riđđu Festivála er en internasjonal urfolksfestival som årlig finner sted i Manndalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. I over 30 år har Riddu Riđđu jobbet for å skape en sterkere bevissthet og stolthet rundt det samiske. Gradvis har festivalen vokst seg større og blitt en betydelig og viktig del av den samiske kulturreisinga i de sjøsamiske områdene. Festivalen er utendørs og har programtilbud for hele familien. 

HISTORIEN TIL RIDDU RIĐĐU: 

Kåfjord 1991:

Noen ungdommer samler seg til en grillfest, hvor de snakker om identitet og sine røtter. Hvorfor er det å være same forbundet med skam? Hvorfor blir ikke vår samiske bakgrunn snakket om, til tross for at samisk var morsmålet til våre besteforeldre?

Ungdommene følte at denne skjulte identiteten kunne de ikke fortsette å leve med, de bestemte seg for heller å være stolte av sin sjøsamiske bakgrunn. Gjennom musikk og kultur ønsket de å snu skam om til stolthet. Riddu Riđđu festivalen ble dermed startet.

Ungdommene møtte mye motstand. Veiskilt med samiske navn på ble skutt på, ungdommen som jobbet for festivalen ble flirt av, spytta på og helt øl over. Familier ble splittet fordi noen i familien vedkjente seg sitt samiske opphav, mens andre fornektet den.  

Men ungdommene ga ikke opp, festivalen vokste i bredde og omfang. Motstanden mot det samiske ble mindre og mindre aggressiv. Man fikk støtte og anerkjennelse fra lokale myndigheter, publikum og artister. Flere begynte å bruke kofte og lære seg samisk. I 2009 oppnådde man også nasjonal anerkjennelse ved at Riddu Riđđu, som en av 12 festivaler i Norge, fikk status som knutepunktfestival, altså en fast post på statsbudsjettet.

Lyst til å vite mer? Les mer HER. 

RIDDU RIĐĐU I DAG:

I dag har Riddu Riđđu fire helårsansatte, i tillegg til en stab på 120 personer som året rundt bidrar med uvurderlig stor arbeidskraft til planlegging, klargjøring og gjennomføring av festivalen. Rundt 150 frivillige hjelper til under avviklingen av festivalen. 

I tillegg til eget festivalprogram i juli jobber vi målrettet for å fremme samisk kunst og kultur på ulike scener nasjonalt og internasjonalt gjennom hele året.

RIDDU RIĐĐU FESTIVÁLA AS

Riddu Riđđu Festivála AS ble opprettet 1.1.2010 og har siden da vært ansvarlig for drift av Riddu Riđđu Festivála. Riddu Riđđu Festivála AS er 100 % eid av foreningen Riddu Riđđu Searvi. Medlemmene består i hovedsak av stab som jobber med festivalen. Selskapet har kun en aksjeklasse, og har ikke erverv til formål.

Selskapets formål:

 • Riddu Riđđu Festivála AS arbeider for å synliggjøre og utvikle den sjøsamiske kulturen i møte med seg selv og andre kulturer.
 • Riddu Riđđu Festivála AS skal fremme respekt og toleranse, gleden og den spennende tanke.
 • Riddu Riđđu Festivála AS skal være en stolthetskaper for Kåfjord, Nord-Troms, Sápmi og verdens urfolk. 
 • Våre kjerneverdier er: Inkluderende, Nyskapende, Bevisst. Naturlig, Lokal forankring – global orientering.

Styret i RRFAS består av:

 • Bente Ovedie Skogvang, styreleder (Valgt for Riddu Riđđu)
 • Mats Roar Sakshaug (Valgt for Riddu Riđđu)
 • Maria Løkvoll (Valgt for Riddu Riđđu)
 • Ørjan Marakatt Bertselsen (Valgt for Riddu Riđđu)
 • Kristin Bjørn (Valgt for Troms og Finnmark Fylkeskommune)
 • Inga Lillevoll (Valgt for Sametinget)
 • Jens Kristian Nilsen (Valgt for Kåfjord Kommune)
 

 

Foto: Ørjan Bertelsen 

ADRESSE

Riddu Riđđu Festivála
Senter for nordlige folk
9144 Samuelsberg
Norge

TELEFON: 

+ 47 971 39493

E-post:

riddu@riddu.no

Bookingforespørsler:
*
Alle program-/booking-henvendelser til Riddu Riđđu 2023 bør inneholde LIVE-videoer og informasjon om et evt. urfolksperspektiv. 

booking@riddu.no

 

Designet og utviklet av: Ramsalt