Bli frivillig!
Bargi

Søk om å bli frivillig

Søk om å bli bargi

Vi er kjempeglade for at nettopp du har lyst til å være med og lage Riddu Riđđu-festivalen, og gleder oss til å ha deg med på laget i Olmmáivággi under festivalen! Det er to ulike måter du kan engasjere deg i Riddu Riđđu på. Den ene er som veahkki/frivillig, og den andre er som bargi/stab. Les mer om forskjellene lenger ned på siden.

Veahkki: for deg som vil være med å lage verdens viktigste festival, som vil ha klart definerte oppgaver og jobbe inntil 16 timer.
Bargi: for deg som vil være med å påvirke Riddu Riđđu hele året, som har lyst å lede andre eller løse oppgaver selvstendig og vil jobbe minst 25 timer.

Bargi

 • Du er med hele året
 • Du jobber 25 timer eller mer under festival
 • Du har større ansvar enn veahkki og kan også få ansvar for å løse oppgaver selvstendig eller lære opp andre
 • Du får mat når du er på jobb
 • Du får t-skjorte og festivalpass
 • Du får være med på arrangementer gjennom året
 • Du får være med og påvirke Riddu Riđđu som eier av festivalen
 • Gratis overnatting på festivalcamp eller klasserom
 • Aldersgrense 18 år 

Veahkki

 • Du er med under festivalen
 • Aldersgrense 16 år
 • Du jobber 16 timer
 • Du får tydelig definerte oppgaver og opplæring
 • Du får mat når du er på jobb
 • Du får t-skjorte og festivalpass
 • Gratis festivalcamp og dusj

ADRESSE

Riddu Riđđu Festivála
Senter for nordlige folk
9144 Samuelsberg
Norge

TELEFON: 

+ 47 971 39493

E-post:

riddu@riddu.no

Bookingforespørsler:
*
Alle program-/booking-henvendelser til Riddu Riđđu 2023 bør inneholde LIVE-videoer og informasjon om et evt. urfolksperspektiv. 

booking@riddu.no

 

Designet og utviklet av: Ramsalt