PRESSE

Pressen er hjertelig velkommen til Riddu Riđđu Festivála! 

Til søknadsskjema

  • Presseakkreditering gis til redaksjoner som skal produsere redaksjonelt innhold om Riddu Riđđu festivalen.
  • Journalister og fotografer som jobber frilans kan få billetten refundert i ettertid mot fremvisning av redaksjonell produksjon om festivalen, sendes til riddu@riddu.no
  • Medier som skal dekke festivalen må kontakte oss i god tid før festivalen for akkreditering. Av kapasitetsmessige hensyn ber vi om forståelse for at vi ikke kan behandle søknader tett opp mot- og under avvikling.
  • De som ikke har ordnet med akkreditering innen mandag 8. juli må betale vanlig billettpris ved ankomst til festivalen.
  • Presse må selv ordne med overnatting.
  • Parkering: På grunn av et svært begrenset antall parkeringsplasser oppfordrer vi pressen til samkjøring til festivalen. Dersom du likevel har behov for parkeringsplass, vær vennlig å oppgi hvilke dager i søknadsskjemaet. Gratis parkering gis kun til presse som har meldt inn sitt behov i forkant av festivalen. 
  • Ved spørsmål, kontakt festivalsjef Sajje Solbakk, sajje@riddu.no

ADRESSE

Riddu Riđđu Festivála
Senter for nordlige folk
9144 Samuelsberg
Norge

TELEFON: 

+ 47 971 39493

E-post:

riddu@riddu.no

Bookingforespørsler:
*
Alle program-/booking-henvendelser til Riddu Riđđu 2023 bør inneholde LIVE-videoer og informasjon om et evt. urfolksperspektiv. 

booking@riddu.no

 

Designet og utviklet av: Ramsalt