Árdnaprisen

Seminar

Árdnaprisen - Årets beste masteroppgave med urfolkstema
(Varighet ca. 15 minutter)
UiT og Senter for samiske studier deler ut pris for årets beste masteroppgave om urfolk. Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av inneværende studieår har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. Prisen er på 10 000 kr.

del

De neste hendelsene

Dette er siste arrangement for denne dagen