Club lávvu: Article 3

Konsert

Urfolk har rett til selvbestemmelse på dansegulvet. I kraft av denne rett utøver de fritt sine egne moves og joikehåndens akselerasjon, og bestemmer fritt blingnivå, sydispartner og guksiinnhold. Article 3 består av Christina Hætta, Elle Márjá Eira, Sunna Nousuniemi, Anne Henriette Nilut og Alice Marie Jektevik. De spiller samisk- og urfolksmusikk fra hele verden. Article 3 (SÁ) Álgoálbmogiin lea vuoigatvuohta iešmearrideapmái dánsunláhttis. Dán vuoigatvuođa vuođul sii mearridit friddja ieža.

del

De neste hendelsene

Dette er siste arrangement for denne dagen