Buresboahtin Riddu Riđđu nuoraidprográmmii 2017

Riddu Riđđu –festiválas nuorat besset leat mielde fantástalaš prográmmas, gos ožžot oassálastit iešguđetlágan bargobájiide ja doaimmaide ja oahpásmuvvet ođđa skihpáriiguin. Buot nuorat 13 jahkásaččain bajás leat buresboahtimat. Doama; sadji lea 65 oasseváldái!

Oassálastin lea nuvttá, ja don oaččut 50% vuoládusa festivála bileahtas. Don oaččut maiddái oađđinsaji ja biepmu go leat dáppe.

Diehtun: Mis lea sadji 65 oasseváldái. Prográmma bistá gaskavahkus lávvardahkii, ja go boađát de oaččut dárkileabbo prográmma. Oaččut válljet boađátgo gaskavahku vai duorastaga.

Mátki: Riddu Riđđu máksá mátkki eanemusat 500 NOK. Sádde midjiide mátkerehkega mátkki maŋŋá ja bija mielde mátkegoluide guoski guittiid. Lea dehálaš vurket buot guittiid! Livččii buorre mátkkoštit ovttas earáiguin, juos dat lea vejolaš. Mii sáhttit veahkehit du gávdnat mátkeskihpára, jos dan háliidat.

Biebmu:Buot oasseváldit ožžot nuvttá iđit- ja beaivebiepmu ja váldomállása festivála áigge.

Gohtten: Mis lea sierra báiki, gos oasseváldit sáhttet idjadit. Badjel 18-jahkásaš oasseváldit ožžot idjadit festiválagohttensajis. Vuollái 18-jahkásaččat sáhttet idjadit siste skuvlaviesus dahje bearašgohttensajis. Váldde oađđenseahka ja tealttá/lávu juos áiggot idjadit olgun.

Muitte ahte prográmma lea alkoholaheapmi!

Almmuheapmi DÁS

Juos dus leat jearaldagat, de váldde oktavuođa: 

Ingrid Solhaug Nordahl:+47 98471798//ing.nord@hotmail.com


Olga Egorova:+47 918 688 69/sn.olga.egorova@gmail.com