Buošši-bálkkašupmi

Čájálmasat

Riddu Riđđu ja Davviálbmogiid guovddáš juhket Buošši-bálkkašumi dán jagi Riddu Riđđus. Buošši-bálkkašupmi lea kulturbálkkašupmi mii addo olbmuide, joavkkuide dahje servviide geat leat dahkan positiivvalaš árjja čalmmustahttit mearrasámi kultuvrra ja giela; juogo daguideaset bokte dahje go leat ovdagovvan.

Davvi-Romssas sátni buošši ii čujut goappáge sohkabeallai, ja dat lea rámideaddji sátni mii govvida olbmo guhte lea árjjálaš, viššal, duostil ja balu haga.

 

share

Boahttevaš dáhpáhusat

Gaskavahkku    Duorasdat    Bearjadat    Lávvordat   

Konsearttat
19:00
Lávdi
Konsearttat
20:30
Lávdi
Konsearttat
22:00
Lávdi
23:59
Bálddalávut
Konsearttat
23:59
Lávdi