Deadjaseremoniija

Riddu siida

Altajalaš dáiddár Cheinesh lágida beaivválaččat teadjaseremoniijaid Yurttas, gos guossoha aromáhtalaš altajalaš teaja. Altaj lea Ruošša republihka Kazakstana, Kiinná ja Mongolia rádjaguovlluin. Teadjaseremoniija ulbmilin lea čájehit altajalaš teajastallanárbevieru ja mo teadja lea eanet go dušše teadja. Su urtateadja árvaluvvo leat dálkkasin sihke olbmo rupmašii ja sillui. 

Deadjaseremoniija áiggit:  Ii dárbbaš ovdagihtii dieđihit.

  • Duorastaga: 13:30, 15:00 ja 17:30
  • Bearjadaga: 13:30, 15:00 ja 17:30
  • Lávvordaga: 13:00 ja 17:00. 
share

Boahttevaš dáhpáhusat

14:00
Girjerádju
Mánát ja nuorat, Čájálmasat, Dán jagi davviálbmot
15:30
Lávddáš
Riddu siida
15:00
Yurta
16:00
Girjerádju
Konsearttat, Dán jagi davviálbmot
18:40
Lávdi
Konsearttat
18:30
Lávdi
Konsearttat
20:00
Lávdi
Konsearttat, Dán jagi davviálbmot
21:30
Lávdi
Konsearttat
23:00
Lávdi