Standing Rock – olahitgo geange?

Seminárat

Movt sáhttet eamiálbmogat vuoitit sisbahkkemiid vuostá aktivismmain ja sosiála mediaid bokte? Standing Rock-lihkadus leavvá eará eamiálbmotguovlluide. Makkár váikkuhusaid oaidnit ja movt sáhttit joatkkit bargat ja maid sáhttit oahppat das maid Standing Rockas feriimet? Go hukset ipmárdusa visot aktevrrain, nugo ruhtadeddjiin ja politihkkariin, de dáidit olahit sin - vai leago dat beare álkes jurdda? Dán semináras deaivvadit politihkkariiguin, ruhtadeddjiiguin ja aktivisttaiguin. 

share

Boahttevaš dáhpáhusat

19:00
Lávdi
Konsearttat
20:35
Lávdi
23:35
Lávdi