Blir ny innholdsprodusent i Riddu Riđđu

Europas største urfolksfestival har ansatt Stian Pedersen (31) som innholdsprodusent i en nyopprettet toårig prosjektstilling. Kåfjordingen Pedersen vil ha et særlig ansvar for festivalens internasjonalt rettede virksomhet, og vil også jobbe med festivalens barne- og ungdomssatsinger Mánáidfestivála og Riddu Nuorat. Pedersen startet i stillingen den 15. april.

Pedersen har lang erfaring fra produsentarbeid, og har blant annet tidligere jobbet for både Márkomeannu og Riddu Riđđu. Han kommer til Riddu Riđđu fra en stilling som prosjektleder i Hedline – Arctic Arts Management i Alta.

Godt å være tilbake igjen
«Det føles veldig godt å være tilbake i Riddu Riđđu. Å komme hit føles som å komme hjem. Festivalen er uten tvil den viktigste scenen for urfolkskultur i Norge. I tillegg er Riddu Riđđu den største av de samiske festivalene og en viktig scene for samiske artister å vise seg frem på. Det er ekstremt spennende å få lov til å jobbe med å øke synligheten til våre egne samiske artister både her hjemme og i utlandet.» forteller Pedersen. 

Mange om beinet
“Gjennom mange år med målrettet arbeid har Riddu Riđđu blitt en viktig aktør i arbeidet med å gjøre samisk kultur synlig for et bredt publikum. At vi nå er i en posisjon hvor vi har muligheten til å styrke dette arbeidet med en ny stilling er utrolig spennende!

 Vi hadde mange gode søkere til stillingen, og er glade for at Riddu Riđđu oppleves som en attraktiv arbeidsplass. Vi var likevel aldri i tvil om at Stian med sitt store nettverk og lange erfaring har alle de kvalitetene vi ser etter i en produsent og vi er utrolig glade for at han har takket ja til jobben! ” sier festivalsjef Sajje Solbakk.