OPEN CALL: Skeive urfolkskunstnere

Riddu Riđđu inviterer skeive urfolkskunstnere til å søke om å være en del av delegasjonen “Årets Nordlige Folk”. 

De siste 24 årene har Riddu Riđđu festivála satt fokus på urfolksgrupper i de nordlige områdene gjennom vignetten ‘Årets Nordlige Folk’. Gjennom å invitere én særskilt urfolksgruppe årlig har det vært mulig med en bredere presentasjon gjennom kunst- og kulturuttrykk.  

For årets festival ønsker vi å gjøre en vri på prosjektet, hvor vi i år hedrer skeive urfolk som “Årets Nordlige Folk”. Med “skeive urfolk” mener vi personer med urfolksbakgrunn som identifisierer seg som LHBTQIA2S+. Gjennom prosjektet inviterer vi delegasjonen til å komme til festivalen vår for å delta i samtale, ha kurs og vise frem sin kunst gjennom programmering på festivalen vår.  

Vi er åpen for alle former for kunst- og kulturuttrykk. Dette kan for eksempel være musikk, dans, historiefortelling, kunsthåndverk, m.m. 

Er du interessert til å bidra inn i delegasjonen?  

Send oss en mail med: 

  • en kortfattet beskrivelse av ditt prosjekt eller kunstnerskap, eller på hvilken måte du kan bidra i delegasjonen (maks 1 A4-side) 
  • Eventuelle bilder, skisser eller video, maks 10 bilder 
  • Søknader sendes til booking@riddu.no med Riddu NPOTY Open Call i emnefeltet 

Søknadsfrist: 1. april 2024