Stillingsutlysning: er du vår neste produsent?

Ettårig vikariat (100%) med mulighet for fast ansettelse som festivalprodusent for Riddu Riđđu festivála

Vil DU bidra til å gjøre Norges største urfolksfestival enda bedre? Riddu Riđđu festivála har ledig stilling som produsent. Søknadsfrist 18. juni. ⁠

Riddu Riđđu Festiválas produsent skal videre i annen jobb, og vi søker derfor hans etterfølger. Vi søker en fleksibel person som kan starte så snart som mulig.

Stillingen er i utgangspunktet et ettårig vikariat, men vi vil kunne tilby fast stilling til den rette søkeren.

Produsenten er produksjonsleder for alle arrangementer i Riddu Riđđu Festivalá AS, både den internasjonale urfolksfestivalen i juli, og andre prosjekter i løpet av året, i Sápmi, i Norge og i resten av verden. Dette byr på mange muligheter til å få se spennende plasser og møte nye mennesker, og reisevirksomheten utgjør en vesentlig del av jobben.  

Riddu Riđđu Festivàla er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Gàivuona suohkan/Kåfjord kommune i Nord-Troms. Gjennom 32 år har Riddu Riđđu jobbet for å skape en sterkere bevissthet og stolthet rundt det samiske. Gradvis har festivalen vokst seg større og blitt en betydelig og viktig del av den samiske kulturreisinga i de sjøsamiske områdene. Festivalen har i dag status som ledende internasjonal urfolksfestival. Festivalen er tuftet på kjerneverdier som inkluderende, nyskapende, bevisst og naturlig, samt en sterk lokal forankring og global orientering. Festivalen er utendørs, og har programtilbud for alle aldersgrupper.

Vi tilbyr en meningsfylt, spennende og variert jobb med stort spillerom og høy grad av selvstendighet. Du vil bli en del av et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø med en god omgangstone.

Arbeidssted: Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for Nordlige Folk, Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, Nord-Troms.

Vi søker deg som

 • er engasjert og initiativrik, med stor arbeidskapasitet
 • er strukturert og kvalitetsbevisst
 • er utadvendt og kontaktskapende
 • er en positiv og trygg leder og kollega
 • har forutsetninger for, og ønske om, å bidra til festivalens utvikling
 • behersker godt,  norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du

 • har samisk språkkompetanse
 • har samisk kunst- og kulturfaglig kompetanse og kunnskap om urfolkskultur på verdensbasis
 • har forankring og kontaktnett i Sápmi
 • kan kommunisere på ett eller flere samiske språk
 • Har erfaring med frivillig arbeid og ledelse av frivillige

Sentrale ansvarsområder vil være:

 • programmering av festivalen i samarbeid med festivalleder/daglig leder og musikk- og scenekunstutvalget
 • booking/inngåelse av kontrakter med utøvere¸ og koordinere logistikk og praktiske behov
 • planlegging og gjennomføring av det arrangementstekniske
 • lage og iverksette produksjonsplaner
 • rekruttere og lede avviklingsstab
 • kontakt og koordinering opp mot festivalens arenaer og festivalens øvrige team
 • søknadsskriving og rapportering
 • fungere som representant for Riddu Riđđu festivála nasjonalt og internasjonalt

Dokumenterte resultater fra større arrangement og prosjektledelse er et krav. Dersom du har helt andre erfaringer i tillegg er det en bonus!

Reisevirksomhet, samt kvelds- og helgearbeid må påregnes. Stillingen rapporterer til festivalleder/daglig leder. Tiltredelse så snart som mulig.

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et kreativt og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Innskudspensjonsordning

Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no

Send kortfattet søknad og CV til riddu@riddu.no innen 18. Juni.

For mer informasjon, kontakt festivalsjef i Riddu Riđđu festivála AS: Sajje Solbakk sajje@riddu.no, 469 50 573, eller daglig leder i Riddu Riđđu festivála AS: Frode Henriksen,  frode@riddu.no , tlf. 904 76 513

Hjemmeside: www.riddu.no