Toårig prosjektstilling som produsent for Riddu Riđđu festivála

Produsenten skal, i nært samarbeid med kunstnerisk leder og øvrig administrasjon planlegge og gjennomføre programdeler og prosjektsatsinger i regi av Riddu Riđđu Festivála.

Stillingen vil ha et særskilt ansvar for festivalens internasjonaliseringsarbeid og barne- og ungdomssatsinger. Dette innebærer blant annet ansvar for festivalens delegatprogram, Riddu Nuorat og Mánáidfestivála og programdelen Årets nordlige folk.

Arbeidet består blant annet av budsjettarbeid (herunder søknadsskriving og rapportering), programutvikling i festivalens ulike prosjekter, planlegging og arrangementsteknisk gjennomføring av aktiviteter, booking/inngåelse av kontrakter med utøvere og koordinering av logistikk og praktiske behov.

I tillegg til aktivitet knyttet til Riddu Riđđus festivalprogram vil stillingen også ha ansvar for gjennomføring av ulike aktiviteter gjennom hele året, både i inn- og utland. 

Riddu Riđđu Festivála er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune i Nord-Troms. I over 30 år har Riddu Riđđu jobbet for å skape en sterkere bevissthet og stolthet rundt det samiske. Gradvis har festivalen vokst seg større og blitt en betydelig og viktig del av den samiske kulturreisinga i de sjøsamiske områdene. Festivalen har i dag status som ledende internasjonal urfolksfestival. Festivalen er tuftet på kjerneverdier som inkluderende, nyskapende, bevisst og naturlig, samt en sterk lokal forankring og global orientering. Festivalen er utendørs, og har programtilbud for alle aldersgrupper.

Vi tilbyr en meningsfylt, spennende og variert jobb med stort spillerom og høy grad av selvstendighet. Du vil bli en del av et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø med en god omgangstone.

Arbeidssted: Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for Nordlige Folk, Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, Nord-Troms. 

Vi søker deg som

 • er engasjert og initiativrik, med stor arbeidskapasitet
 • er strukturert og kvalitetsbevisst
 • er utadvendt og kontaktskapende
 • er en positiv og trygg leder og kollega 
 • har forutsetninger for, og ønske om, å bidra til festivalens utvikling
 • behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du 

 • har samisk språkkompetanse
 • har samisk kunst- og kulturfaglig kompetanse og kunnskap om urfolkskultur på verdensbasis
 • har forankring og kontaktnett i Sápmi
 • Har erfaring med internasjonalt samarbeid
 • Har erfaring fra større arrangementer og prosjektledelse
 • Har erfaring med frivillig arbeid og ledelse av frivillige

Sentrale ansvarsområder vil være:

 • Koordinering og planlegging av ulike programområder under festivalen og gjennom året
 • Søknadsskriving og rapportering
 • Booking/inngåelse av kontrakter med utøvere¸ og koordinere logistikk og praktiske behov
 • Arrangementsteknisk planlegging og gjennomføring
 • Lage og iverksette produksjonsplaner
 • Rekruttere og lede avviklingsstab 
 • Kontakt og koordinering opp mot festivalens arenaer og festivalens øvrige team

Reisevirksomhet, samt kvelds- og helgearbeid må påregnes. Stillingen rapporterer til festivalleder/daglig leder. Tiltredelse så snart som mulig.

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et kreativt og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Innskudspensjonsordning

Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no

Send kortfattet søknad og CV til riddu@riddu.no innen 10. mars.

For mer informasjon, kontakt festivalsjef i Riddu Riđđu festivála AS: Sajje Solbakk sajje@riddu.no, 469 50 573, eller daglig leder i Riddu Riđđu festivála AS: Frode Henriksen,  frode@riddu.no , tlf. 904 76 513