Stamping av vadmel med Årets unge kunstner

Riddu siida
Kunst

Årets unge kunstner Márjá Karlsen inviterer publikum til å stampe vadmel og dele fortellinger med henne på Riddusletta.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Årets nordlige folk
14:00
Riddu Siida
15:00
Nisga'a Longhouse
18:00
Lávddáš
Forestilling
18:00
Kultursalen
20:30
Lávdi
Konsert
22:30
Lávdi