UiT-seminaret: samisk lærerkrise?

Seminar

Samiske språk er i en presset situasjon. Det gjelder både lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk. En av de mange konsekvensene av fornorskninga var at antallet samiske språkbrukere – og potensielle samiske språkbrukere – gikk drastisk ned. Samtidig har ny politikk og større anerkjennelse ført til større behov for lærerkrefter. Skoler, barnehager, høgskoler og universiteter mangler alle samisklærere. Ei vesentlig utfordring er derfor å finne, rekruttere og utdanne lærere. På årets UiT-seminar spør vi om hva vi kan gjøre for å styrke bruken av samisk språk.

Samtalen foregår på norsk.

Moderator: Torjer Olsen, Senter for samiske studier, UIT

 

Panel:

Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametingsrådet

Bernt Eirik Lyngstad, ordfører i Kåfjord kommune

Hilde Sollid, professor i Nordisk språkvitenskap, UIT

Jill Abelsen Olsen, seniorrådgiver Bufetat

Lene Antonsen, førsteamanuensis i samisk språkvitenskap, UIT

 

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

13:00
Riddu Siida
Årets nordlige folk
14:00
Riddu Siida
15:00
Nisga'a Longhouse
18:00
Lávddáš
Forestilling
18:00
Kultursalen
20:30
Lávdi
Konsert
22:30
Lávdi