Kursa: Luohti/juoigan

Bargobájit
Riddu siida

Dát lea praktihkalaš kursa mas hárjehallat iešguđetlágan luđiid. Dás guossohit dolas vuššon gáfe, máistit sámegielat sániid ja guldalit muitalusaid.

Dus eai dárbbaš ovdamáhtut – juoigankursa heive buohkaide. Kurssas beasat oahpásnuvvat eanet juoigamii ja oahppat iešguđetlágan luđiid nugo olbmo-, elliid- ja báikeluđiid, ja soaittát ieš nai movttáskit ráhkadit luođi.

Kursaoahpaheaddji Biret Alette Mienna lea leamaš kursaoahpaheaddjin Riddu Riđus badjel logi jagi. Son lea oahppan oahpaheaddji, juoigá ja muitala olbmuide, sihke okto ja ovttas eará musihkkáriiguin ja son lea bivnnuhis juoigankursa-oahpaheaddji. Biret Alette bargá dál sámi kulturfágain Mátta-Várjjaga kulturskuvllas.

Ovdagihtiidieđiheapmi – kursa 2 beaivvi

Duorastaga suoidnemánu 13. b. dii. 11.00 – 16.00

Bearjadaga suoidnemánu 14. b. dii. 11.00 – 16.00

DROP-IN: Lávvordaga suoidnemánu 15. b. dii. 11:00 – 16:00

share

Boahttevaš dáhpáhusat

Gaskavahkku    Duorasdat    Bearjadat    Lávvordat   

Dán jagi davviálbmot
12:00
Riddu Siida
Čájálmasat
12:00
Kulturlatnja
12:00
Riddu Siida
Riddu siida
12:00
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
12:00
Riddu Siida
12:45
Nisga'a Longhouse
Riddu siida, Dáidda
12:00
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
13:00
Riddu Siida
Konsearttat, Mánát ja nuorat, Čájálmasat
13:00
Lávddáš
Mánát ja nuorat, Bargobájit
13:30
Lávddáš
14:15
Nisga'a Longhouse
15:00
Kulturlatnja
16:00
Riddu Siida
Seminárat, Girjjálašvuohta
17:30
Kulturlatnja
Čájálmasat
18:45
Lávdi
18:30
Lávdi
Konsearttat
19:00
Lávdi
Konsearttat
20:30
Lávdi
Konsearttat
22:00
Lávdi
Konsearttat
23:59
Lávdi
23:59
Bálddalávut