UiT-seminára: boazodoallu Alaskas

Seminárat

1800-logu loahpageahčen gitta birrasii 1940 rádjai mátkkoštedje sápmelaččat ja kvenat Norggas Alaskai álggahit boazodoalu. Sii ledje bálkáhuvvon fievrridit boazodoalu Alaskai go eará resurssat ledje njiedjan ja goasii oalát goarránan. Dáid vásáhusaid guovdilastit UiT Norgga árktalaš universitehta festiválasemináras. Riddu Riđđu-festivála dán jagáš davviálbmot boahtá juste Alaskas ja seminára lea dan dihte buorre deaivvadanbáiki historjjáid ja vásáhusaid lonuheapmái, ja čalmmustahttit ulbmiliid mat ledje boazodoalu fievrrideames Alaskai. Geat ledje dat sápmelaččat geat mátkkoštedje dohko? Maid sii vásihedje? Makkár oktavuohta lea Alaska eamiálbmogis boazodollui odne? 

Oassálastit: Anne Husebekk, Marit Anne Hauan, Ellen Marie Jensen, Klemet Isaksen Hætta. 

Moderator: Torjer A. Olsen

share

Boahttevaš dáhpáhusat

12:35, 12:25
Nisga'a Longhouse
13:45, 12:00
Nisga'a Longhouse
Dán jagi davviálbmot
14:00, 14:30
Nisga'a Longhouse
Čájálmasat
12:00, 15:00
Kulturlatnja
Konsearttat
16:00
Lávddáš
17:00
Girjerádju
19:00
Lávdi
Konsearttat
20:35
Lávdi
23:35
Lávdi